Đăng ký dịch vụ thiết kế

  Đăng ký thiết kế

  Họ tên

  Địa chỉ căn hộ cần thiết kế và thi công nội thất

  Địa chỉ càng chi tiết càng thuận lợi cho quá trình triển khai công tác khảo sát và thiết kế sau đây

  Số điện thoại để Amazing có thể liên hệ với quý khách *

  Địa chỉ email

  Miêu tả sơ bộ về căn hộ quý khách muốn Amazing thiết kế

  Số phòng - Diện tích - Công văn các phòng - Khoảng thời gian quý khách cần có các sản phẩm nội thất lắp đặt hoàn thiện

  Quý khách muốn Amazing thiết kế cho

  Quý khách có muốn đặt Amazing thi công toàn bộ nội thất luôn sau khi thiết kế xong hay chỉ đặt dịch vụ thiết kế ở Amazing và nhờ đơn vị khác thi công hoặc thi công vào thời điểm xa trong tương lại